DNT Safety Sp. z o.o.

Cyfrowe systemy ważące, wagi, wózki paletowe z wagami, wagi do wózków paletowych, wagi do wózków widłowych, system do sztaplowania i desztaplowania pustych palet Paltower, systemy antykolizyjne i ostrzegające

DNT Safety Sp. z o.o.

System ostrzegający pieszych

ZoneSafe to wiodący system ostrzegania opracowany w celu ochrony personelu przed przypadkowym zderzeniem z pojazdem. Zmniejsza ryzyko wypadków, zwiększając bezpieczeństwo. ZoneSafe to transponder lub znacznik, który wykorzystuje system oparty o aktywną technologię RFID w celu zapewnienia dźwiękowego i wizualnego ostrzeżenia dla operatorów pojazdów, gdy osoba z posiadanym transponderem zostanie wykryta w pobliżu pojazdu. To elastyczne rozwiązanie zaprojektowane w celu ochrony pracowników i majątku. Może być zainstalowane w każdym typie pojazdu lub maszyny statycznej oraz tworzyć strefę wykluczenia wokół obszarów niebezpiecznych i chronić materiały o wysokiej wartości.

Zbliżeniowe systemy ostrzegające

ZoneSafe to skuteczna pomoc dla przedsiębiorstw mająca na celu znacząco ograniczyć ryzyko kolizji pojazdów i pieszych, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa, obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności. ZoneSafe - Ochrona ludzi. Zmniejszanie ryzyka. Zwiększenie efektywności.

  • Zmniejsza ryzyko kolizji pojazdów z pieszymi,
  • Zmniejsza ryzyko kolizji samych pojazdów,
  • Zapewnia skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem,
  • Stwarza dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla organizacji i pracowników,
  • Przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji,
  • Zwiększa efektywność procesu pracy.