DNT Safety Sp. z o.o.

Cyfrowe systemy ważące, wagi, wózki paletowe z wagami, wagi do wózków paletowych, wagi do wózków widłowych, system do sztaplowania i desztaplowania pustych palet Paltower, systemy antykolizyjne i ostrzegające

DNT Safety Sp. z o.o.

System antykolizyjny SIS

Brak widoczności i rozproszenie operatora są często główną przyczyną wypadków, które mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i prawnych implikacji dla menedżerów bezpieczeństwa jak i właścicieli firm.

system antykolizyjny sis


Nasz SIS.1 system radykalnie zmniejsza ryzyko uszkodzeń lub ofiar na różnych poziomach poprzez ochronę wszystkich osób zaangażowanych. W ten sposób możemy uniknąć szkód materialnych, przestojów produkcji, napraw i sporów prawnych. SIS1.0 system unikania kolizji jest to aktywny system manewrowy dla pojazdów przemysłowych zdolny do wykrywania przeszkód w zakresie roboczym pojazdu.

System zapobiega i eliminuje ryzyko kolizji podczas manewrów i oferuje możliwość zmniejszania prędkości i co najważniejsze zatrzymania pojazdu. SIS1.0 System składa się z dwóch elementów: czujnika CySens i wyświetlacza. Nasz wewnętrzny czujnik ultradźwiękowy (CySens) wykrywa przeszkody w obrębie zakresu pracy z dokładnością niemożliwą do osiągnięcia w zwykłych komercyjnych czujnikach. Jest on zdolny do wykrywania obiektu do 3,5 - 4 metrów prostopadle od punktu emisji.

Odbiorniki boczne pozwalają uzyskać echo z bocznych przeszkód do 1,5 metra. Połączenie środkowych i bocznych sekcji generuje kąt wykrywania 180 ° w stosunku do tylnej części pojazdu. Wyświetlacz można uznać za rdzeń systemu SIS. Zapewnia operatorowi wszystkie wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia dotyczące warunków pracy. Bardzo zwarty i modułowy system SIS , może być łatwo zainstalowany w kabinie kierowcy bez potrzeby ingerencji operacji.